menu

برنج سوپر باسماتی پاکستانی جهان گل

برند
جهان گل
دسته‌بندی
برنج سوپر باسماتی پاکستانی
واحد دسته‌بندی
کیلوگرم
توضیحات
تحویل درب انبار زاهدان فاکتور رسمی کیفیت تضمینی .
هزینه بارگیری
0
نوع ارائه
درب انبار
مقدار موجودی
50,000کیلوگرم
حداقل میزان فروش
25,000کیلوگرم
زمان بارگیری
3 تیر 1403
محل بارگیری
زاهدان / سیستان و بلوچستان
تولید‌کننده کالا
قیمت واحد
500,000ریال
محصولات مشابه
بنکدار معتبر
درب انبار
24,000
4 تیر
چابهار
قیمت واحد:502,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
24,000
4 تیر
چابهار
قیمت واحد:512,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
20,000
30 خرداد
اصفهان
قیمت واحد:525,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
100,000
15 خرداد
زاهدان
قیمت واحد:520,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
25,000
14 خرداد
کاشان
قیمت واحد:525,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
25,000
7 خرداد
تهران
قیمت واحد:540,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
25,000
7 خرداد
تهران
قیمت واحد:540,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
25,000
7 خرداد
تهران
قیمت واحد:555,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
50,000
7 خرداد
زاهدان
قیمت واحد:530,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
50,000
7 خرداد
زاهدان
قیمت واحد:520,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
50,000
1 خرداد
تهران
قیمت واحد:560,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
100,000
23 اردیبهشت
تهران
قیمت واحد:550,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
10,000
23 اردیبهشت
تهران
قیمت واحد:530,000ریال
درب انبار
50,000
19 اردیبهشت
زاهدان
قیمت واحد:520,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
19,000
11 اردیبهشت
مشهد
قیمت واحد:570,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
150,000
26 اسفند
تهران
قیمت واحد:530,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
48,000
15 بهمن
زاهدان
قیمت واحد:485,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
15,000
13 آذر
کهریزک
قیمت واحد:520,000ریال
وارد‌کننده کالا
درب انبار
50,000
28 آبان
تهران
قیمت واحد:540,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
10,000
27 آبان
کهریزک
قیمت واحد:540,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
100,000
27 آبان
کهریزک
قیمت واحد:515,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
100,000
27 آبان
کهریزک
قیمت واحد:532,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
20,000
9 آبان
تهران
قیمت واحد:550,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
50,000
9 آبان
تهران
قیمت واحد:550,000ریال
درب انبار
48,000
18 مهر
بندر عباس
قیمت واحد:528,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
48,000
4 مهر
کهریزک
قیمت واحد:530,000ریال
بنکدار معتبر
تحویلی
24,000
2 مهر
چابهار
قیمت واحد:530,000ریال
بنکدار معتبر
تحویلی
200,000
2 مهر
ری
قیمت واحد:535,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
150,000
31 شهریور
کهریزک
قیمت واحد:535,000ریال
بنکدار معتبر
درب انبار
10,000
20 شهریور
مشهد
قیمت واحد:570,000ریال
برندهای برتر